Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Raamwerk Nascholingscursussen ADR / ADN gepubliceerd

In Staatscourant 2014, 37805 (31 december 2014) is het raamwerk gepubliceerd voor de nascholingscursussen ADR en ADN en Code 95. Het raamwerk is een document als bedoeld in artikel 156s Reglement rijbewijzen. In het raamwerk staan de eisen die worden gesteld aan de certificering van nascholingscursussen en de erkenning van opleidingsinstituten (artikel 156x Reglement rijbewijzen en Hoofdstuk III Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012). Dit raamwerk is van toepassing op de erkenning als ADR-opleidingsinstituut in het kader van de wet vervoer gevaarlijke stoffen, gelet op de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, Bijlage 3. Het raamwerk is ook van toepassing op het toezicht op de ADN-herhalingstoetsen.


Lees hier meer: Lees verder...
Terug naar overzicht