De SCIP-meldplicht voor bedrijven geldt vanaf januari 2021 Bevatten uw voorwerpen zeer zorgwekkende stoffen (SVHCS)?

Als de voorwerpen die u produceert, assembleert, importeert of distribueert SVHC’s bevatten en op de kandidaatslijst van ECHA staan in een gewichtsconcentratie van meer dan 0,1 %, dan moet u deze melden aan de SCIP-database.

Lees verder…