ILT en RvA versterken samenwerking

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan meer informatie uitwisselen en de samenwerking versterken. Het doel is om efficiënte en effectieve controles uit te voeren op keuringsinstanties. Deze instanties houden –namens de overheid- toezicht op het gebied van bijvoorbeeld milieu, scheepvaart, vuurwerk, gevaarlijke stoffen, producten en legionella.

Lees verder…