NVvA: ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen niet alleen probleem bij spoorwegen’

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) roept bedrijven in Nederland op om hun kop niet in het zand te steken als het gaat om blootsteling aan gevaarlijke (kankerverwekkende) stoffen. “Dit is niet alleen een probleem bij de spoorwegen. In een welvarend land als Nederland is dit echt niet nodig. Zorg voor je medewerkers: inventariseer de risico’s en neem maatregelen”, aldus de NVvA.

Lees verder…