Onveilige heftrucks bij explosieve stoffen: inspectie legt bedrijf Heerenveen deels stil door overtreding van zwaarste soort

De arbeidsinspectie heeft Bosma Logistiek in Heerenveen dit voorjaar een week verboden te werken in een ruimte met explosieve stoffen, omdat het bedrijf onveilige heftrucks gebruikte.

Bosma is gespecialiseerd in opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf valt onder een speciaal toezichtregime, omdat de directe omgeving grote risico’s loopt wanneer er een ongeval plaatsvindt. Friesland telt een stuk of tien van deze zogeheten Brzo-bedrijven.

Overtreding van zwaarste categorie

Tijdens een Brzo-controle begin april constateerde een medewerker van de Inspectie SZW dat Bosma heftrucks met onbeveiligde elektronica gebruikte in een ruimte met mogelijk explosiegevaar. Volgens de inspectie gaat het een overtreding van de zwaarste categorie. Zulke overtredingen – categorie 1 – worden in Nederland hoogstens een paar keer per jaar bij risicovolle bedrijven vastgesteld.

De overtreding vond plaats in een werkruimte waar stoffen worden herverpakt van grote naar kleine verpakkingen. Dat gebeurt volgens directeur Mark Bosma maar een paar uur per week. ,,It is foar ús in lytse aktiviteit. En it giet by dit wurk foar 95 persint om stoffen dy’t miskien wol korrosyf of miljeubelestend binne, mar net brânber.”

Bosma stelt dat de ongeschikte heftrucks alleen zijn ingezet bij ongevaarlijke stoffen. Maar van de inspectie moet de werkruimte op elk willekeurig moment als explosiegevaarlijk worden beschouwd, met alle bijbehorende regels. Bosma kreeg per direct van 1 tot 7 april een werkverbod voor de ruimte totdat het incident was opgelost. Inmiddels heeft het bedrijf een heftruck gekocht waarbij de elektronica is ‘ingekapseld’, zegt Bosma. Eerder is tijdelijk een geschikte heftruck geleend van buurman BASF.

Hercontrole

Bij de vorige Brzo-controle in 2020 vonden inspecteurs geen overtredingen. Bosma vermoedt dat de Inspectie SZW dit jaar simpelweg explosiegevaar als aandachtspunt had. ,,De regeljouwing rûn gefaarlike stoffen is ûntsettend breed.” Hij is niet tegen het oordeel in bezwaar gegaan. Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat er nog een hercontrole moet plaatsvinden.

Provinciale Staten zijn niet door het provinciebestuur op de hoogte gebracht over de overtreding en de werkstop bij Bosma. Dit terwijl al in 2016 een motie is aangenomen dat de Statenfracties ’tijdig en onverwijld’ moest worden geïnformeerd over alle ernstige overtredingen bij Friese Brzo-bedrijven. De laatste jaren is dat ook steeds met brieven gebeurd.

Kort nadat de overtreding bij Bosma werd vastgesteld, hebben Gedeputeerde Staten deze werkwijze veranderd. In een in mei verstuurde brief staat dat Statenleden alleen nog op de hoogte worden gehouden over ernstige milieuovertredingen bij Brzo-bedrijven. Dit omdat de provincie bij milieuzaken het verantwoordelijk gezag is.

Omdat de overtreding bij Bosma is vastgesteld door een ander ‘gezag’, namelijk de arbeidsinspectie, hebben GS de Staten daar dus niet over ingelicht. De provincie kon woensdag geen antwoord geven op de vraag wat de aanleiding was om de werkwijze rond informeren na vijf jaar opeens te veranderen.