Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/23214, tot wijziging van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector (uitbreiding subsidieaanvragers, nieuwe subsidiethema’s en nieuw project)

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector wordt als volgt gewijzigd:

Lees verder…