Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector wordt gewijzigd

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector wordt gewijzigd: de groep van mogelijke subsidieaanvragers wordt uitgebreid, er komen nieuwe subsidiethema’s en een nieuw project. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen de Brzo-sector. Van deze sector maken onder meer ondernemingen deel uit waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Lees verder…