Vergunningen lozen gevaarlijke stoffen moeten per direct worden ingetrokken

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het college van B en W van Goeree-Overflakkee heeft in een brief aan de ministeries van Infrastructuur/Waterstaat en Milieu/Wonen en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de wens van college en raad uitgesproken om vergunningen voor het lozen van genoemde stoffen met onmiddellijke ingang in te trekken. De brief is een uitvloeisel van een begin dit jaar unaniem aangenomen raadsmotie, ingediend door de fracties van SGP en ChristenUnie over lozingen van PFOA (perfluoroctaanzuur) en GenX (gebruik bij coating) door het bedrijf Chemours Netherlands bv in Dordrecht.

Lees verder…