Wijzigingen CLP Titaandioxide per 1 oktober 2021

Nieuwe EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide (titaniumdioxide)

De belangrijkste wijziging in de CLP Verordening heeft betrekking op de toevoeging van twee aanvullende etiketteringselementen (EUH-zinnen):

Lees verder…