Wetgeving

Internationaal

Op de website van de UNECE kunt u onder andere de officiële tekst van het ADR, ADN, GHS en het handboek voor testen (Manual of Tests and Criteria) vinden.

Daarnaast zijn hier te vinden:

Een informatief overzicht van afwijkingen binnen Europa is te vinden in de geupdate ‘RICHTLIJN 2008/68/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen

  Nationaal

  Op de website van de Rijksoverheid kunt u alle wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen raadplegen:
  Hier vindt u ook de wetgeving van RID (spoor) en IMDG (zeevaart) en ICAO (luchtvaart)
  Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport is de regelgeving ook terug te vinden.
  Op 10 juli 2013 is de wet vervoer gevaarlijke stoffen aangepast in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet Basisnet).
  De wijziging is hier te vinden.
  Zoals het er nu naar uitziet, zal deze wet op 1 april 2015 in werking zal treden.

   Beleidsregel

   IL&T heeft een beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld waarin zij haar beleid uiteen zet met betrekking tot handhaving op de aanwezigheid van een veiligheidsadviseur en de taken die deze uitvoert voor de ondernemen.
   Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

   Melden Incidenten

   De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eind 2012 een handhavingsactie gestart, gericht op de wettelijke meld- en rapportageplicht ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffen.

   Vervoeren van kunststof verpakkingen in voertuigkasten.

   De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ons eind 2012 verzocht een mogelijk probleem bij het vervoer van benzine en diesel onder de aandacht van de leden te brengen. In de voertuigkasten zijn kunststof verpakkingen met gevaarlijke stoffen aangetroffen die niet voldoen aan het VLG/ADR.

   Vervoeren van leeg en ongereinigde drukhouders

   De vereniging heeft een afschrift ontvangen van een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport aan de gasbrache met betrekking tot het leeg en ongereinigd retour nemen van drukhouders.

   Keuren voertuigen voor het gebruik van afneembare tanks

   De vereniging heeft op 13 mei 2013 een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de keuring van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van afneembare tanks voor gassen en brandstoffen. Tijdens controles is gebleken dat diverse voertuigen niet juist waren gekeurd.