Hét MAGAZINE VOOR de chemische logistiek

Chemische Logistiek Magazine (CLM) is hét blad voor professionals die werkzaam zijn in de chemische logistiek in zowel Nederland als België. CLM is een praktijkgericht magazine met nieuws op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Abonnees worden geïnformeerd over onder meer wet- en regelgeving voor de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG en IATA), risico’s tijdens transport en bij opslag, veiligheidsissues, blusinstallaties, intern transport en innovatieve oplossingen voor warehousing en transport.

Lees verder…