Stevinsluizen langer gestremd voor scheepvaart

DEN OEVER – De Stevinsluizen bij Den Oever zijn sinds een aantal maanden gestremd voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuwe keersluis die pal tegen de Stevinsluizen wordt aangebouwd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden is de eerder gecommuniceerde openstellingsdatum van 27 april 2021 niet langer haalbaar. Dat meldt Rijkswaterstaat vrijdag.

Lees verder…

Vliegende camera controleert of schepen ontgassen: ‘Frederik, zoom eens in op de ventilator?’

DOORNENBURG – De politie zet drones in om te controleren of binnenvaartschepen varend kwalijke ladingdampen ontgassen. ,,Zoom eens in op de ventilator?”

Lees verder…

Trainingsboeken.nl: Transport gevaarlijke stoffen

In Nederland zijn er meer dan 2000 bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de weg, het water of het spoor. Trainingsboeken.nl heeft als doel dat deze wetboeken volledig up-to-date zijn. Daarom hebben we kennis van wetgeving in huis gehaald door samenwerking met docenten en veiligheidsadviseurs. Zij controleren de aangeleverde wetteksten voordat wij ze opnemen in de boeken.

Persbericht VVA 2

Lees verder…

Havenbedrijf Rotterdam start proef met gemengd afmeren

ROTTERDAM – Havenbedrijf Rotterdam begint op 5 april 2021 een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading. De zogenoemde 1-kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Uit onderzoek blijkt dat dit zondermeer kan. Bij wijze van proef wil het Havenbedrijf hiermee ervaring opdoen. Het loopt daarmee vooruit op de nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd afmeren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Lees verder…

Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen

Schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op Vlaamse waterwegen zijn vanaf 1 maart verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden. De zogeheten ADN-meldplicht moet zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen.

Lees verder…

Er komt een nieuwe Multilaterale Overeenkomst voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur

Beste opleiders,

Het ministerie heeft ons gemeld dat er definitief een nieuwe Multilaterale Overeenkomst komt voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur. Nederland gaat deze MO’s z.s.m. ondertekenen. Hierop vooruitlopend hebben we het reserveringssysteem voor de verlengingsexamens open gezet.

Zodra de MO getekend is, zal ik u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

CBR divisie CCV

Onduidelijkheden bij wijziging transportclassificatie

Afgelopen jaar heeft de VNCI casussen voorgelegd gekregen over onduidelijkheden bij wijzigingen van transportclassificaties. “Als de etiketten wijzigen maar de vervoersvoorwaarden niet, ontstaat er een ongelijk speelveld en zijn de implicaties van een wijziging niet meer duidelijk”, zegt Yasmijn van der Knaap van het RIVM.

Lees verder…

Basf laat ultra-laagwatertanker voor toevoer Ludwigshafen bouwen

Basf brengt een nieuw type binnenvaarttanker in de vaart dat bij laagwater op de Rijn met een grote hoeveelheid lading het productiecomplex in Ludwigshafen kan bereiken.

Lees verder…

Schipper krijgt flinke boete voor afmeren schip met gevaarlijke stoffen

Een Rotterdamse binnenvaartschipper heeft zijn schip op 13 juli 2018 met potentieel gevaarlijke lading bij de Stadsbrug in Kampen afgemeerd. Hierbij heeft hij geen melding gemaakt bij de havenmeester. Afgelopen dinsdag is de schipper een boete van 1.500 euro opgelegd, waarvan 600 euro voorwaardelijk.

Lees verder…