Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen

Schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op Vlaamse waterwegen zijn vanaf 1 maart verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden. De zogeheten ADN-meldplicht moet zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen.

Lees verder…

Er komt een nieuwe Multilaterale Overeenkomst voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur

Beste opleiders,

Het ministerie heeft ons gemeld dat er definitief een nieuwe Multilaterale Overeenkomst komt voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur. Nederland gaat deze MO’s z.s.m. ondertekenen. Hierop vooruitlopend hebben we het reserveringssysteem voor de verlengingsexamens open gezet.

Zodra de MO getekend is, zal ik u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

CBR divisie CCV

Onduidelijkheden bij wijziging transportclassificatie

Afgelopen jaar heeft de VNCI casussen voorgelegd gekregen over onduidelijkheden bij wijzigingen van transportclassificaties. “Als de etiketten wijzigen maar de vervoersvoorwaarden niet, ontstaat er een ongelijk speelveld en zijn de implicaties van een wijziging niet meer duidelijk”, zegt Yasmijn van der Knaap van het RIVM.

Lees verder…

Basf laat ultra-laagwatertanker voor toevoer Ludwigshafen bouwen

Basf brengt een nieuw type binnenvaarttanker in de vaart dat bij laagwater op de Rijn met een grote hoeveelheid lading het productiecomplex in Ludwigshafen kan bereiken.

Lees verder…

Schipper krijgt flinke boete voor afmeren schip met gevaarlijke stoffen

Een Rotterdamse binnenvaartschipper heeft zijn schip op 13 juli 2018 met potentieel gevaarlijke lading bij de Stadsbrug in Kampen afgemeerd. Hierbij heeft hij geen melding gemaakt bij de havenmeester. Afgelopen dinsdag is de schipper een boete van 1.500 euro opgelegd, waarvan 600 euro voorwaardelijk.

Lees verder…

Lng in scheepvaart blijkt toch niet zo groen door weglekken methaan

Lng als brandstof voor de scheepvaart draagt veel minder bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen dan tot nu toe werd aangenomen. Tot deze opmerkelijke vaststelling komt het International Transport Forum (ITF) in een onderzoek naar vergroening van de scheepvaart in de Scandinavische landen.

Lees verder…

Rijkswaterstaat en partners zetten autonoom vliegende drones in bij incidenten op het water

Rijkswaterstaat heeft maandag 23 november 2020 een nieuw praktijkgebied voor drones in gebruik genomen langs de Waal, tussen Tiel en Nijmegen. In dit gebied gaan Rijkswaterstaat en hulpdiensten onder de naam ‘Drone2Go’ testen en vliegen met autonome drones om sneller een overzichtsbeeld te krijgen van een incident op de vaarweg.

Lees verder…

Gevaar voor ontstaan zoutzuur bij lekkage container in Gorinchem

GORINCHEM – Uit een container op een schip in Gorinchem kwam donderdagavond 26 november 2020 aluminiumchloride vrij. Het schip lag aangemeerd bij een bedrijf aan de Ambonstraat, waar de hulpdiensten na het ontdekken van de lekkage omstreeks 19.45 uur naar uitrukten. Wanneer aluminiumchloride in aanraking komt met water ontstaat zoutzuur.

Lees verder…

Meldplicht incidenten gevaarlijke stoffen

16-11-2020 Bedrijven moeten incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ondernemingen blijken niet altijd goed op de hoogte van de regels hiervoor. Daarom heeft evofenedex de inspectiedienst gevraagd deze verplichting nader uit te leggen.

Lees verder…