Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden – Invoering ontgassingsverbod op de binnenwateren

stb-2020-170

Nieuwe testen ontgassen binnenvaartschepen in North Sea Port succesvol verlopen

VLISSINGEN – In North Sea Port, in Vlissingen, werd op donderdag 28 mei gestart met het testen van dampverwerkings-installaties. Het doel is om binnenvaarttankers met een nieuwe ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. De eerste testen zijn succesvol verlopen.

Lees verder…

Minister wil één ‘fosfine-protocol’ voor alle havens

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat alle Nederlandse zeehavens gezamenlijk afspraken maken om gif-incidenten zoals die op binnenvaartschip ‘Fox’ te voorkomen. Dat staat in de beantwoording op Kamervragen die de SP en VVD stelden over het inmiddels beruchte incident, waarbij twee schippers bijna om het leven kwamen.

Lees verder…

De Nederlandse teksten van de diverse MO’s die tot nu toe door Nederland zijn ondertekend

RID – 2-2020 – stcrt-2020-19838

RID – 1-2020 – stcrt-2020-17669

ADR – M 327 – stcrt-2020-20443

ADR – M 326 – stcrt-2020-20445

ADR – M 325 – stcrt-2020-19842

ADR – M 324 – stcrt-2020-17931

RID – 4-2020 – stcrt-2020-20446

RID – 3-2020 – stcrt-2020-20447

ADN – M 025 – stcrt-2020-17816

Coronavirus: certificaten ADR, RID, ADN worden verlengd

Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend en gepubliceerd waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. evofenedex heeft hiertoe in een eerder stadium opgeroepen, zodat ADR-chauffeurs en veiligheidsadviseurs ook tijdens de coronacrisis hun werk kunnen blijven doen. Voor de modaliteiten spoor (RID) en binnenvaart (ADN) zijn vergelijkbare overeenkomsten gepubliceerd.

Lees verder…

Publicaties Staatscourant –> getekende MO’s door Nederland

Bijgaand de in de Staatscourant gepubliceerde MO’s, die nu dus ook van kracht zijn in Nederland.

ADR M324

RID 1 2020

MO ADN M025

Multilaterale overeenkomsten over verlenging van certificaten voor personen werkzaam in het vervoer van gevaarlijke stoffen

Bijgaand ter informatie de multilaterale overeenkomsten m.b.t. Het ADR, het RID en het ADN m.b.t. de verlening van de geldigheid van certificaten/diploma’s tot eind 2020.

De overeenkomsten zijn internationaal al van kracht, in Nederland volgt publicatie in de Staatscourant z.s.m.

NL Versie MO324_ADR

ADN M025 Tekenexemplaar_NL

200319 – MO RID tekenversie NL

Coronavirus: Inspectiedienst ILT past werkzaamheden aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vanwege de landelijke coronamaatregelen ervoor gekozen haar werkwijzen aan te passen. De dienst voert tijdelijk minder inspecties op locatie uit en werkt meer digitaal. De ILT houdt onder meer toezicht op het transport van gevaarlijke stoffen. Om dit ook in crisistijd goed te laten verlopen, zijn meer aanpassingen nodig. Hierover is evofenedex met de dienst en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek.

Lees verder…

Verkeershinder bruggen Sluiskil en Sas van Gent in maart

SLUISKIL – Rijkswaterstaat voert op maandag 9 maart 2020 werkzaamheden uit aan de draaibrug bij Sas van Gent. Op zondag 15 maart en maandag 23 maart 2020 worden bovendien werkzaamheden aan de draaibrug bij Sluiskil uitgevoerd.

Lees verder…

Vijf overtredingen bij verkennende inspecties ‘varend ontgassen’ in najaar 2019

DEN HAAG – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt, samen met Rijkswaterstaat en omgevingsdiensten verkennende inspecties voor het varend laten verdampen van restlading (ook wel ‘varend ontgassen’). Afgelopen najaar constateerde de ILT dat binnenvaartschepen nog regelmatig de wet overtreden. Bij een eerste pilot waren vijf van de zeventig passerende schepen in overtreding.

Lees verder…