Hinder voor scheepvaart door lage waterstand rivieren

De binnenvaart gaat de komende weken hinder ondervinden van zeer lage waterstanden in de grote rivieren. In het gebied van de Maas kan de wachttijd bij sluizen oplopen tot twee uur. Schepen op de Rijn, Waal en IJssel mogen minder lading meenemen om de diepgang te beperken, aldus de Landelijke Coördinatiecomissie Waterverdeling (LCW) in de dinsdag verschenen droogtemonitor.

Lees verder…

Eerste stappen naar milieuvriendelijk ontgassen van schepen

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven zijn voor het ontgassen naar de buitenlucht. Het ministerie stelt 250.000 euro ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen.

Lees verder…

Wat is ’t alternatief voor de giftrein?

Moeten we juist méér spoor aanleggen om gevaarlijke stoffen te vervoeren? Of moeten we toch maar ondergronds gaan? En vlak water en weg niet uit. De alternatieven voor die drukke Brabantroute met haar giftreinen op een rij.

Lees verder…

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden – Invoering ontgassingsverbod op de binnenwateren

stb-2020-170

Nieuwe testen ontgassen binnenvaartschepen in North Sea Port succesvol verlopen

VLISSINGEN – In North Sea Port, in Vlissingen, werd op donderdag 28 mei gestart met het testen van dampverwerkings-installaties. Het doel is om binnenvaarttankers met een nieuwe ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. De eerste testen zijn succesvol verlopen.

Lees verder…

Minister wil één ‘fosfine-protocol’ voor alle havens

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat alle Nederlandse zeehavens gezamenlijk afspraken maken om gif-incidenten zoals die op binnenvaartschip ‘Fox’ te voorkomen. Dat staat in de beantwoording op Kamervragen die de SP en VVD stelden over het inmiddels beruchte incident, waarbij twee schippers bijna om het leven kwamen.

Lees verder…

De Nederlandse teksten van de diverse MO’s die tot nu toe door Nederland zijn ondertekend

RID – 2-2020 – stcrt-2020-19838

RID – 1-2020 – stcrt-2020-17669

ADR – M 327 – stcrt-2020-20443

ADR – M 326 – stcrt-2020-20445

ADR – M 325 – stcrt-2020-19842

ADR – M 324 – stcrt-2020-17931

RID – 4-2020 – stcrt-2020-20446

RID – 3-2020 – stcrt-2020-20447

ADN – M 025 – stcrt-2020-17816

Coronavirus: certificaten ADR, RID, ADN worden verlengd

Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend en gepubliceerd waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. evofenedex heeft hiertoe in een eerder stadium opgeroepen, zodat ADR-chauffeurs en veiligheidsadviseurs ook tijdens de coronacrisis hun werk kunnen blijven doen. Voor de modaliteiten spoor (RID) en binnenvaart (ADN) zijn vergelijkbare overeenkomsten gepubliceerd.

Lees verder…

Publicaties Staatscourant –> getekende MO’s door Nederland

Bijgaand de in de Staatscourant gepubliceerde MO’s, die nu dus ook van kracht zijn in Nederland.

ADR M324

RID 1 2020

MO ADN M025

Multilaterale overeenkomsten over verlenging van certificaten voor personen werkzaam in het vervoer van gevaarlijke stoffen

Bijgaand ter informatie de multilaterale overeenkomsten m.b.t. Het ADR, het RID en het ADN m.b.t. de verlening van de geldigheid van certificaten/diploma’s tot eind 2020.

De overeenkomsten zijn internationaal al van kracht, in Nederland volgt publicatie in de Staatscourant z.s.m.

NL Versie MO324_ADR

ADN M025 Tekenexemplaar_NL

200319 – MO RID tekenversie NL