Pernis buiten gebruik voor rangeren met gevaarlijke stoffen

Op emplacement Pernis wordt op dit moment niet gerangeerd met wagons met gevaarlijke stoffen. Er zijn opnieuw lekkages in de brandblusvoorziening geconstateerd. De komende week wordt de situatie op Pernis met interne en externe specialisten verder onderzocht. Op basis daarvan nemen we besluiten voor de korte en langere termijn. De besluiten en de mogelijke impact hiervan worden zo snel mogelijk met betrokken partijen besproken.

Lees verder…

Inspectie legt last onder dwangsom op aan belader reservoirwagons

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan een belader van gevaarlijke stoffen omdat het bedrijf de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor overtreedt. Vanwege de acute gevaarzetting is de inspectie in dit geval direct overgegaan tot het opleggen van de LOD.

Lees verder…

Lek in goederentrein in station Waregem blijkt water te zijn, treinverkeer tijdens spits grondig verstoord

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Deinze is een tijd volledig onderbroken geweest, in beide richtingen. In het station van Waregem stond een goederentrein stil. Er werd gedacht dat de trein gevaarlijke stoffen aan boord had, die onderweg zouden gelekt zijn.

Lees verder…

Brabant wil af van 20.000 ‘giftreinen’ die door de provincie denderen, maar de minister trapt op de rem

DEN BOSCH – Geen treinen met explosieve LPG en ammoniak meer over het Brabantse spoor, maar alleen nog vervoer via ondergrondse pijpleidingen. De provincie Brabant doet een dringende oproep aan minister Jetten (Energie) om dat te regelen. Die erkent dat pijpleidingen een oplossing zijn, maar weigert ze vooralsnog aan te leggen.

Lees verder…

‘Bommen’ over spoor door Amersfoort? ‘Stop ermee voor het fout gaat!’

Moet het vervoer van schadelijke stoffen over het spoor door Amersfoort worden verminderd? Recente cijfers onthulden dat er aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen over het spoor in Amersfoort worden getransporteerd, waarbij op sommige trajecten de norm tot wel negentig keer wordt overschreden. ‘Dik 20 wagons met LPG hebben tezamen net zoveel explosief bij zich als de A-bom op Hiroshima!”

Lees verder…

Pernis tijdelijk buiten gebruik voor rangeren met gevaarlijke stoffen

Op emplacement Pernis wordt tijdelijk niet gerangeerd met wagons met gevaarlijke stoffen. Er zijn lekkages in de brandblusvoorziening geconstateerd. Op dit moment onderzoekt ProRail de oorzaak en worden er aanvullende tests uitgevoerd om het systeem verder door te lichten. Het emplacement is tijdelijk buiten gebruik gesteld voor rangeren en opstellen van gevaarlijke stoffen. Voor treinen zonder gevaarlijke stoffen gelden geen beperkingen.

Lees verder…

Jaarverslag Spoorveiligheid: 2022 is een relatief veilig spoorjaar

Het Nederlandse spoor is één van de veiligste in Europa, zo zijn er minder ongelukken en neemt het aantal overwegen in 2022 af. Toch vinden er in 2022 nog 21 zware ongevallen plaats, dat is een dalende trendlijn. In 2022 zijn er 4 dodelijke en 4 zwaargewonde slachtoffers te betreuren. Dit aantal was niet eerder zo laag. Belangrijk is dat ProRail stappen blijft zetten om de veiligheid op het spoor te verbeteren. De beheersing van veiligheidsprocessen rondom de spoorinfrastructuur is namelijk nog steeds onvoldoende. Dat staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees verder…

Tot 90 keer meer treinen met gevaarlijke stoffen door Amersfoort dan toegestaan (en dat blijft nog even zo)

Er zijn de afgelopen jaren veel meer treinen vol gevaarlijke stoffen door Amersfoort gereden dan toegestaan. Het gaat om gassen zoals ammoniak, maar vooral om brandbare gassen als lpg en propaan en brandbare vloeistoffen als benzine. De norm voor deze transporten werd op twee spoorlijnen tot wel negentig keer overschreden.

Lees verder…

Belgisch exportverbod voor gevaarlijke stoffen

Duizenden tonnen giftige producten worden jaarlijks door Europa naar niet-Europese lidstaten geëxporteerd. Deze producten zijn zeer schadelijk voor mens, dier en milieu en werden dan ook verboden voor de Europese markt. De gezondheid en het leefmilieu buiten de Europese Unie verdienen dezelfde bescherming. Daarom heeft België op initiatief van federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi een KB aangenomen dat de export aan banden legt van bepaalde gevaarlijke stoffen, waaronder pesticiden, die in de Europese Unie verboden zijn.

Lees verder…

Provinciebestuurder: ‘Staatssecretaris kan veel meer doen tegen gevaarlijke stoffen in de steden’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen kan spoorvervoerders wel degelijk verbieden met gevaarlijke stoffen door Zwijndrecht, Dordrecht en de Brabantse grote steden te rijden. Dan moeten ze de Betuweroute gebruiken. Op die manier kunnen de risico’s op de Brabantroute flink teruggedrongen worden.

Lees verder…