Consultatie open voor wijziging Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. Ook de bijlagen van enkele aanverwante regelingen worden aangepast, zoals VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op respectievelijk vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren.

Lees  verder…

ProRail blaast bluswaterproef Waalhaven-Zuid af

Als tijdelijke oplossing testte ProRail afgelopen vrijdag 1 november op emplacement Waalhaven-Zuid een bluswatersysteem voor goederenwagons met gevaarlijke stoffen. De proef moest voortijdig worden afgebroken omdat de koppeling van een van de blusslangen losschoot.

Lees verder…

Meer trillingen, en nog steeds blijven maatregelen rondom spoortraject Roosendaal-Moerdijk uit. Hoe kan dat?

ZEVENBERGEN – Er zit nog steeds amper schot in maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid rondom het spoortraject Roosendaal-Moerdijk te verbeteren.

Lees verder…

Herstelwerkzaamheden Burgemeester Visserbrug

Den Helder – WaakSaam voert van 18 november 9.30 uur tot en met 23 november 22.00 uur, in opdracht van de provincie, herstelwerkzaamheden uit aan de Burgemeester Visserbrug (N250) in Den Helder. Dit heeft gevolgen voor wegverkeer en scheepvaart.

Lees verder…

Weer incident met ‘gevaarlijke’ goederentrein in Oldenzaal

OLDENZAAL – In een goederentrein bij station Oldenzaal heeft de inspectie maandagochtend gevaarlijke stoffen aangetroffen, terwijl dat volgens de papieren van de vervoerder niet het geval was. Het is het vierde incident met een goederenterrein nabij Oldenzaal in een paar maanden tijd.

Lees verder…

Reeks treinincidenten in Oldenzaal is CDA doorn in het oog

OLDENZAAL – De reeks incidenten met goederentreinen op het treinstation in Oldenzaal is de lokale CDA-fractie een doorn in het oog. Reden voor CDA-raadslid Judy van der Woning om opheldering te vragen bij het college van B en W. ‘Moet het zolang doorgaan tot het een keer fout gaat?’

Lees verder…

Transport chloor per spoor in strijd met wet- en regelgeving: Overweging omtrent uitleg voorschrift 1.9.5.1 NE van bijlage 2 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Gerechtshof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2680

De Verdachte heeft zich kort gezegd schuldig gemaakt aan twee overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, door zich niet te houden aan de controleplicht. De bepalingen neergelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen beogen de veiligheid te waarborgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen, in dit geval vervoer over het spoor. Als professionele vervoerder van gevaarlijke stoffen rust een grote verantwoordelijkheid op de Verdachte om met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften te handelen en erop toe te zien dat dit ook gebeurt door een ieder die bij de uitvoering van die werkzaamheden is betrokken. Dit heeft de Verdachte onvoldoende zorgvuldig gedaan. In het nadeel van de Verdachte weegt mee dat de overtredingen begaan zijn met betrekking tot goederen met een hoog gevarenpotentieel.

Lees verder…

Tijdelijke oplossing voor rangeerproblemen Waalhaven

Spoorbeheerder ProRail werkt aan een tijdelijke oplossing voor het blusprobleem op het spoorgoederenterrein Waalhaven in Rotterdam. Deze week is begonnen met het aanleggen van een tijdelijke bluswatervoorziening.

Lees verder…

Inspectie zet trein met gevaarlijke stoffen stil in Oldenzaal

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden is dat de vervoerder vervuilde afsluiters af heeft gedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen op de grond komen. Dit is niet toegestaan.

Lees verder…

Burgemeester Oldenzaal wil kwestie lekkende wagons op ‘Haagse agenda’

Gemeenteraadsfracties CDA en GroenLinks willen opheldering van college over de kwestie van de treinwagons met gevaarlijke lading op station Oldenzaal. De kwestie wordt besproken in de gemeenteraad van 23 september.

Lees verder…