Steeds meer ‘giftreinen’ denderen ‘door woonwijken’ in Brabant en beletten woningbouw

West-Brabant vreest voor een forse groei van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen, en de consequenties daarvan voor de woningbouw in het gebied.

Lees verder…

West-Brabant wil maatregelen tegen mogelijke toename aantal treinen met giftige stoffen

Gemeenten in West-Brabant maken zich grote zorgen over de mogelijke explosieve groei van het aantal treinen dat is geladen met lpg, pentaan en andere giftige stoffen . “Onacceptabel”, zegt burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge. Hij wil dit onderwerp zo snel mogelijk op de agenda bij de kabinetsformatie.

Lees verder…

Ramp met giftrein raakt Hans nog elke dag: ‘Dat kan hier ook gebeuren’

“Als het misgaat, vallen er honderden doden waarvan de helft nooit meer terug te vinden is.” Het zijn de indringende woorden van Hans de Boer uit Oudenbosch. Hij woont op een steenworp afstand van de spoorlijn waar dagelijks tientallen ketelwagons met brandbare en giftige stoffen overheen denderen. De Boer maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de spoorlijn. Ook omdat hij zelf een dergelijke ramp van dichtbij heeft meegemaakt.

Lees verder…

ProRail en spoorsector reageren op onrust gezondheidsrisico ballaststof

In de spoorsector is veel discussie en onrust ontstaan naar aanleiding van de Zembla-reportage over de gezondheidsrisico’s van kwartsstof in spoorballast. Spoorbeheerder ProRail wilde in de uitzending geen vragen beantwoorden voor de camera en kwam tot grote ergernis van de spoorsector na afloop met de reactie dat baanwerkers hun stofmasker moeten dragen. ProRail heeft de antwoorden die de uitzending van het BNN/Vara-programma nuance hadden kunnen geven, voor de uitzending wel schriftelijk openbaar gemaakt.

Lees verder…

Kabinet reserveert 1 miljard euro voor uitbreiding maar Gevaarlijke stoffen voorlopig nog via het spoor naar Limburg

Het kabinet reserveert een flinke pot geld voor de plannen om de spoorcapaciteit tussen Schiedam-Centrum en Delft uit te breiden. Het miljard dat voor dit spoor opzij gezet wordt, komt uit het Nationaal Groeifonds. Op het hetzelfde traject richting Dordrecht loopt de NS vertraging op, daar gaat voorlopig geen extra geld naartoe.

Lees verder…

Unieke blustrein opgeleverd voor Rotterdamse Waalhaven

Rotterdam – Het is een uniek voertuig: ProRail heeft namelijk de allereerste blustrein in Nederland laten bouwen. De trein zal na oplevering gestationeerd worden aan de Rotterdamse Waalhaven.

Lees verder…

Amersfoorters vrezen voor extra goederentreinen die nachtrust verstoren

AMERSFOORT – Met meer dan duizend handtekeningen probeert een groep bezorgde inwoners te voorkomen dat in de toekomst meer goederentreinen door Amersfoort rijden. Die toename zou het gevolg zijn van een Europese spoorsubsidie die is aangevraagd, maar dat wordt door de gemeente ontkend.

Lees verder…

Multilateral Agreement ADR MO336 en Multilateral Agreement RID 3-2021

stcrt-2021-17351 Bekendmaking Multilateral Agreement RID 3-2021

stcrt-2021-17350 Bekendmaking Multilateral Agreement ADR MO336

Stremming westkolk sluis Weurt van 12 tot en met 18 april

DEN HAAG – Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan de middelste hefdeur van de westkolk van sluis Weurt. De deur wordt daarvoor uit de sluishoofd gehesen en de komende maanden elders gerenoveerd. Vanwege het uithijsen van de deur is de westkolk van maandag 12 april 07:00 uur tot en met zondag 18 april 2021 20:00 uur volledig gestremd. De oostkolk is tijdens de stremming beschikbaar voor de scheepvaart.

Lees verder…

Ministerie gaat verplaatsing van goederenvervoer naar het spoor faciliteren

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje Van Veldhoven gaan ondernemers in de logistiek helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de zogeheten modal shift – mogelijk te maken. Om hen daarbij te ondersteunen wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro uitgetrokken.

Lees verder…