Stemming ALV 24 maart 2021

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden hun stem uitgebracht m.b.t. voorgestelde bestuursvoordracht.

Nieuwe bestuursleden:

Mevrouw Renée Maas, de heer Ed Versluis en de heer Marius van der Valk

Tevens stelt het bestuur voor om Cor Schaatsbergen in functie van voorzitter te benoemen.

Totaal aantal stemmen 29 stuks.

29 voorstemmers – 0 tegenstemmers

Als bestuur wensen wij Cor heel veel succes in zijn functie als voorzitter.

Chemisch Logistiek Magazine Editie 5 is uitgekomen – Veilig vervoer gevaarlijke stoffen in coronatijd

CLM Ed. 5 – Veilig vervoer gevaarlijke stoffen in coronatijd

Trainingsboeken.nl: Transport gevaarlijke stoffen

In Nederland zijn er meer dan 2000 bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de weg, het water of het spoor. Trainingsboeken.nl heeft als doel dat deze wetboeken volledig up-to-date zijn. Daarom hebben we kennis van wetgeving in huis gehaald door samenwerking met docenten en veiligheidsadviseurs. Zij controleren de aangeleverde wetteksten voordat wij ze opnemen in de boeken.

Persbericht VVA 2

Lees verder…

Laat weten hoe de vereniging jou kan helpen

Als bestuur staan we altijd klaar om de leden bij te staan bij hun werkzaamheden als veiligheidsadviseur.

We zijn benieuwd naar jullie ideeën en wensen hoe we dat nóg meer vorm kunnen geven.

Vanwege COVID zijn we nu wat beperkter in fysieke bijeenkomsten, maar er is vast meer wat je kunt bedenken.

Laat het hier weten, hopelijk onstaat er hier een mooie collectie waar we weer mee aan de slag kunnen.

Onderwerp Link: https://www.veiligheidsadviseurs.org/onderwerp/laat-weten-hoe-de-vereniging-jou-kan-helpen/

 

Vraag van de leden; IKB PSD

Vanuit Keurmerk Plaagdierenbestrijding / IKB PSD is sinds 2020 een verplichting om een veiligheidsadviseur ADR te hebben. Toetsing vindt plaats door het checken op de aanwezigheid van een jaarverslag ADR.

In eerste instantie gold deze verplichting ook bij vrijstelling op basis van 1.1.3.6 ADR, maar nu is de regeling gelijk getrokken met de criteria op basis van 1.1.3.6 ADR.

Echter, om als bedrijf aan te tonen dat deze onder de vrijstellingsregeling valt, is een schriftelijke verklaring nodig van de Veiligheidsadviseur ADR. Hierin moet gemeld worden dat het bedrijf is vrijgesteld van deze verplichting.

Zie ook: https://www.avined.nl/nieuws/adr-jaarverslag-niet-nodig-hoe-toon-ik-dat-bij-de-controle-aan

Nu wil ik mijn vingers niet branden aan het opstellen van een verklaring dat een bedrijf is vrijgesteld van deze verplichting. Ik kan namelijk niet garanderen dat de hoeveelheid / aard van de bestrijdingsmiddelen wat op dat moment vervoerd wordt, onder de 1.000 punten blijft.

Hoe gaan jullie hier mee om / wat is jullie advies hierin?

Naar forum

Ervaringen VA’s, werk goed uit te voeren tijdens COVID-19???

Gaat bij u het vervoer van gevaarlijke stoffen nog even soepel als voor de uitbraak van COVID-19? Het bestuur van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) is erg benieuwd of u als veiligheidsadviseur uw werk (weer) als voorheen kunt doen en of het transport van de gevaarlijke stoffen zelf zonder merkbare hinder doorgaat.

Laat ons weten waar u tegenaan loopt.

Wellicht dat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Laat het ons weten via info@veiligheidsadviseurs.org
#covid19 #adr #adn #rid

Facturatie 2021

Beste leden,

Het is weer de tijd om de facturen inzake lidmaatschap 2021 te versturen.

Aan iedereen het verzoek om de gegevens op de website te controleren zodat de facturatie vlekkeloos kan verlopen.

Via onderstaande link opent een korte handleiding m.b.t. de facturatie.

Handleiding juiste tenaamstelling facturen VVA

Mocht er toch iets niet duidelijk zijn dan kunt u ons altijd even een mail sturen vvabureau@veiligheidsadviseurs.org

Bedankt weer voor uw medewerking.

Ledendag 4-11-2020

Beste leden,

Afgelopen woensdag een zeer geslaagde ledendag gehad.

Tijdens deze ledendag is er een bestuursverkiezing geweest. Ronald de Nooijer had zich wederom verkiesbaar gesteld. Na schriftelijke stemming is hij weer opnieuw gekozen.

Er zijn 60 stembiljetten ingeleverd. 59 Stemmers waren voor herbenoeming van Ronald. 1 Stemmer was blanco.

Daarnaast hebben 10 leden aangegeven dat ze eventueel interesse hebben in een bestuursfunctie. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee. Binnenkort zullen wij contact opnemen met deze leden.

De presentatie staat op de website.

De notulen staan op de website.

Nogmaals bedankt voor jullie komst.

Voor de vraagbaak???? Verplichting ja of nee?

Vraag van de leden:

Laatst werd ik er op gewezen door een mede-student aan de opleiding Hoger Veiligheidskundige dat zij verplicht werden een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen in te huren c.q. op te leiden. Nu vroeg ik mij af of dit ook voor ons geldt. Wanneer is men verplicht een Veiligheidsadviseur in te huren c.q. op te leiden? Wij hebben met name opslagtanks en procesleidingen wat dus niet duidt op transport over weg, spoor, lucht of zee, maar wij hebben ook beperkte hoeveelheden (bijv. gascilinders) die op ons terrein getransporteerd worden. Ook wordt er bij ons NaOH en NaCl overgepompt van opslagtanks naar tankwagens. Zouden wij op basis hiervan een Veiligheidsadviseur dienen te hebben?

Antwoord VVA:

Onderstaande paragraaf van het ADR (wegvervoer), ADN (binnenvaart) en RID (spoorvervoer) is van toepassing.

1.8.3.1 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Voor zover ik het kan beoordelen vervoeren jullie niet, maar wordt er wel beladen, gevuld en gelost. Ik weet niet of jullie ook als afzender optreden, dan is een veiligheidsadviseur met ingang van 31 december 2022 ook verplicht.

Leden werven leden ACTIE

Leden werven leden

 

Als VVA zijn we een vereniging voor en door leden.

Met ruim 500 leden zijn wij een levendige vereniging waarbij er veel voor en door leden wordt gedaan.

 

Echter als vereniging hebben wij te maken met de gevolgen van de AVG.

In het verleden kregen wij als vereniging regelmatig een overzicht van het CBR/CCV van geslaagde veiligheidsadviseurs. De AVG heeft dit echter onmogelijk gemaakt.

Ook het versturen van onze informatie met het pasje naar de nieuwe veiligheidsadviseurs loopt vast op een logistiek probleem. De belangrijkste bron van informatie over nieuwe potentiele leden voor onze vereniging is hiermee weggevallen. Zoals in elke vereniging wisselt het ledenbestand, zo ook bij de VVA. Echter we moeten er wel alert op zijn dat we niet in een dalend aantal leden terecht komen. Als bestuur hebben we ons de afgelopen periode afgevraagd hoe we een andere manier kunnen bedenken om toch de potentiele nieuwe leden te bereiken en daarmee het ledental te stabiliseren of zelfs te verhogen.

 

Eén van de manieren is een lid werft lid actie.

We zijn een actieve vereniging en u als lid bent uiteraard ook onze ambassadeurs.

 

Als bestuur doen we een beroep op u als lid om eens in uw omgeving en netwerk te kijken of er wellicht veiligheidsadviseurs zich in dat netwerk bevinden die nog geen lid zijn van de VVA. U kunt ze overtuigen om wel het lidmaatschap aan te gaan. Het lidmaatschap is slechts €90 per jaar en veel bedrijven/werkgevers zijn zelfs bereid deze kosten te vergoeden.

 

Voor u als bestaand lid zit hier ook een voordeel aan.

De vereniging blijft een levendige vereniging dat willen we uiteraard allemaal, maar om het nog aantrekkelijker te maken biedt het aanbrengen van een nieuw lid u als bestaand lid een financieel voordeel. U krijgt 50% korting op uw jaarlidmaatschap volgend op het jaar dat u een lid aanbrengt. Dus als u dit jaar nog een nieuw lid aanbrengt profiteert u hier al het komende jaar van.

 

Er zijn een aantal logistieke spelregels:

  • U stuurt als bestaand lid een email naar het VVA Bureau met daarin de naam en email gegevens van het (potentiele) nieuwe lid. Het nieuwe lid krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden of wordt verzocht het aanmeldformulier op de website in te vullen. Indien het nieuwe lid zich daadwerkelijk inschrijft wordt uw korting geregistreerd;
  • U kunt ook het potentiele nieuwe lid een (papieren) inschrijfformulier laten invullen en dat kunt u dan zelf opsturen (of inscannen en mailen) aan het VVA bureau;
  • Belangrijk is dat gelijk de koppeling gemaakt kan worden tussen aanbrengend lid en het potentiele nieuwe lid.
  • De korting op het lidmaatschap wordt als aanmoediging slechts éénmaal verstrekt;
  • Het nieuwe lid komt bij inschrijving niet in aanmerking voor de korting;
  • Om de koppeling te kunnen maken zijn de aanmeldingen via het elektronisch aanmeldformulier op de website die niet vooraf gemeld zijn uitgesloten van deelname.

 

Wij hopen als bestuur dat wij een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

 

Het VVA Bestuur