Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen

Schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op Vlaamse waterwegen zijn vanaf 1 maart verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden. De zogeheten ADN-meldplicht moet zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen.

Lees verder…

Geldboete voor luchtfilterfabriek uit Emmen die medewerkers bloot stelde aan kankerverwekkende stof

ZWOLLE – Een luchtfilterfabriek uit Emmen en twee leidinggevenden zijn donderdag veroordeeld omdat zij hun medewerkers willens en wetens onbeschermd en onwetend lieten werken met de kankerverwekkende stof formaldehyde. De rechtbank Overijssel legt het bedrijf een geldboete op van 200.000 euro. De twee leidinggeven krijgen een voorwaardelijke celstraf van 6 en 9 maanden. Ook moeten ze beiden een taakstraf uitvoeren van 240 uur. De medewerkers blijven de rest van hun leven in onzekerheid of zij ooit ziek zullen worden.

Lees verder…

Coronatestafval wordt niet goed afgevoerd: ‘Dit zijn wel heel erg grove overtredingen’

Coronateststraten gaan slordig om met het afvoeren van besmettelijk testmateriaal. Ook bij het verpakken en vervoeren van afgenomen testmonsters worden regelmatig regels overtreden. Hierdoor is er risico op meer besmettingen.

Lees verder…

Inspectie vraagt gedetailleerd overzicht gevaarlijke stoffen

Een ‘enorme administratieve opgave’. En: ‘Dit gaat naar onze mening veel te ver’. Het is de reactie van OnderhoudNL op de brief die leden van deze brancheorganisatie recent hebben ontvangen van Inspectie SZW.

Lees verder…

Enorme explosie en brand na aanrijding vrachtwagen en trein in Texas

CAMERON – In Cameron, Texas, VS, is dinsdagmiddag plaatselijke tijd een trein op een vrachtwagen gereden. Het gevolg van de aanrijding was een enorme explosie en een grote brand.

Lees verder…

Inspectie SZW vraagt meer aandacht voor beroepsziekten

Beroepsziekten gaan gepaard met veel persoonlijk leed en hoge (maatschappelijke) kosten. Maar preventie van beroepsziekten heeft lang in de schaduw gestaan van het voorkómen van arbeidsongevallen en onveilige werksituaties. Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW laat zien dat er meer moet gebeuren om beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder…

Nachtelijke afsluitingen N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Ens in beide richtingen van 3 tot 6 maart 2021

DEN HAAG – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit langs de autoweg N50. In verband met deze werkzaamheden worden delen van de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Ens in beide richtingen afgesloten.

Lees verder…

Isocyanaten oorzaak astma bij chauffeur

Isocyanaten zijn sterk reactieve stoffen die in de industrie op allerlei plekken worden toegepast. Grofweg kun je zeggen dat monoisocyanaten sterk irriterend zijn en zo een RADS kunnen veroorzaken. Bij diisocyanaten is echter sprake van een immunologische reactie en kun je spreken van allergische longaandoeningen zoals astma.

Lees verder…

ECHA publiceert rapport over de kosten en baten van REACH-beperkingen

Nederlandse toelichting: Het beperken van de productie en het gebruik van chemische stoffen die een risico vormen in de EU, resulteert de komende decennia in gezondheidsvoordelen ter waarde van ongeveer 2,1 miljard euro per jaar. Dit schat ECHA in de publicatie over de kosten en baten van REACH-beperkingen.

Lees verder…

Vervuilende stoffen lekken weg uit wagon bij treinstation Lage Zwaluwe

In de buurt van het treinstation Lage Zwaluwe in Zevenbergschen Hoek heeft een kapotte goederenwagon op het spoor stoffen gelekt. Volgens ProRail gaat het om vocht uit vervuilde grond.

Lees verder…