ProRail riskeert tonnen boetes vanwege staat infra Kijfhoek

ProRail riskeert boetes van honderdduizenden euro’s, omdat het risicomanagement op Kijfhoek niet op orde is. Daardoor is de veilige berijdbaarheid van het rangeerterrein in gevaar. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ProRail een last onder dwangsom opgelegd, waarmee de inspectie de spoorbeheerder dwingt om binnen een half jaar de veiligheid op orde te brengen.

Lees verder…

India arresteert de Zuid-Koreaanse CEO, elf anderen wegens gaslekkage bij LG Polymers

De politie heeft 12 LG Polymers-functionarissen gearresteerd, waaronder de Zuid-Koreaanse president Sunkey Jeong, zei een officier woensdag, twee maanden nadat een gaslek in de Zuid-Indiase chemische fabriek van het bedrijf er 12 had gedood.

Lees verder…

Mensen onwel op Schiphol door koffer met insecticide

In een in beslag genomen koffer op Schiphol is voor ongeveer 1 miljoen euro aan vals geld aangetroffen. Bij het openen van de koffer kwam het insecticide dimethoaat vrij. Daardoor werden diverse medewerkers onwel. De marechaussee sloot het bedrijfsgebouw en is nader onderzoek gestart.

Lees verder…

Meer overtredingen, toch minder zware vergrijpen met risicovolle stoffen

Risicovolle bedrijven in Zuid-Holland hebben in 2019 meer overtredingen begaan bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook zijn minder bedrijven zonder fouten gebleken. Toch blijkt uit de inspecties dat grove en gevaarlijke tekortkomingen steeds minder voorkomen.

Lees verder…

Dampen opsnuiven, is dat wel veilig?

Bedrijfsadviseurs Hans Stegeman en Pascal Smetsers bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze rubriek H- en P-zinnen, een term die bij gevaarlijke stoffen staat voor gevarenaanduidingen (hazard) en voorzorgsmaatregelen (precaution) en toevallig ook voor Hans en Pascal, vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken. Dit keer Hans Stegeman.

Lees verder…

Omgevallen vat salpeterzuur in Leunen

Bij een tuinbouwbedrijf aan De Hoef in Leunen is maandagmorgen een vat van 1000 liter met salpeterzuur van een heftruck gevallen. Er is niemand gewond geraakt.

Lees verder…

Nederland geeft zijn visie over de aankomende Europese strategie over chemicaliën, de Chemicals Strategy for Sustainability

Download in pdf – inbreng NL

Download in pdf – bijlage 1

Lees verder…

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van 1 juli 2020 is verschenen

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Download in pdf

Lees verder…

Regio Drechtsteden vraagt oplossing voor vervoer gevaarlijke stoffen over spoor en Kijfhoek

De regio Drechtsteden vraagt politieke partijen in de landelijke politiek om een oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht en op rangeerterrein Kijfhoek. De regio wil een aantal punten onder de aandacht brengen bij de programmacommissies voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Lees verder…

Volgend jaar pas weer rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven-Zuid

Spoorbeheerder ProRail gaat een compleet nieuwe ondergrondse blusvoorziening aanleggen op rangeerterrein Waalhaven-Zuid. Bedoeling is deze begin volgend jaar in gebruik te nemen. Railgoederenvervoerders worden tot die tijd gecompenseerd voor de schade die zij oplopen, omdat ze nu geen wagons met gevaarlijke stoffen kunnen rangeren op dit emplacement.

Lees verder…