Raad keurt EU-strategie voor duurzame chemische stoffen goed

De Raad heeft een nieuwe chemische­stoffen­strategie goedgekeurd met een lange­termijn­visie voor het EU-beleid voor chemische stoffen. Doel is een gifvrij milieu tot stand te brengen met een grotere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, en tegelijk het concurrentie­vermogen van de chemische industrie in de EU te versterken.

Lees verder…

Brief Inspectie SZW over aanleveren informatie gevaarlijke stoffen roept vragen op

10-03-2021  Eind februari heeft de Inspectie SZW (iSZW) per brief een verzoek verstuurd aan duizend bedrijven om hun inventarisatie van gevaarlijke stoffen waar het bedrijf mee werkt online aan te leveren. De actie is onderdeel van een pilot om informatie te vergaren voor een nieuw risicomodel. Dit zou de basis moeten worden voor de inzet van de inspectie. evofenedex begrijpt de intentie van de pilot maar merkt dat het initiatief veel vragen bij leden oproept.

Lees verder…

Checklist “beleidsregel veiligheidsadviseur” versie 3.0

Dit document bevat een checklist om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2014 nr. 27433. Dit gelet op de voorschriften gesteld in sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG.

Checklist+Beleidsregel+veiligheidsadviseur+vervoer+gevaarlijke+stoffen+3.0

Controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen BRZO-bedrijven

De Inspectie SZW gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld.

Lees verder…

Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E

In tegenstelling tot vele andere bedrijfssectoren in Nederland beschikken nagenoeg alle BRZO-bedrijven over een adequate RI&E. Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de Inspectie SZW een inspectie uitgevoerd waar onder meer hiernaar is gekeken. Maar in 6% van de onderzochte bedrijven was de RI&E niet adequaat.

Lees verder…

Er komt een nieuwe Multilaterale Overeenkomst voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur

Beste opleiders,

Het ministerie heeft ons gemeld dat er definitief een nieuwe Multilaterale Overeenkomst komt voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur. Nederland gaat deze MO’s z.s.m. ondertekenen. Hierop vooruitlopend hebben we het reserveringssysteem voor de verlengingsexamens open gezet.

Zodra de MO getekend is, zal ik u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

CBR divisie CCV

Tweet

Inspectie Leefomgeving en Transport
@InspectieLenT

#Corona testlocaties moeten voldoen aan strenge verpakkings- en vervoerseisen die gelden voor ziekenhuisafval. #ILT inspecteert opnieuw, nadat in december 50% locaties afvalregels overtrad.

Chemelot pluist 630 stoffen uit voor nieuwe watervergunning

Alle chemiebedrijven moeten de komende jaren een nieuwe watervergunning aanvragen. Belangrijke verandering: voor elke geloosde stof is een individuele toetsing nodig voor milieu- en gezondheidsrisico’s. “Onderschat het niet”, waarschuwt pilotbedrijf AnQore.

Lees verder…

Zicht (krijgen) op Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire economie: Concretisering van een monitoringsstrategie

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er zo min mogelijk afval is. Maar in hergebruikte materialen kunnen schadelijke stoffen zitten. Het is daarom belangrijk te weten of het hergebruikte product of gerecycled materiaal veilig is voor mens en milieu.

Lees verder…