Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO-bedrijven controleren

De Inspectie SZW gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

Lees verder…

Beantwoording van de vraag wie als “vuller” in de zin van het ADR dient te worden aangemerkt.

Naar het oordeel van de economische politierechter moet als “vuller” worden aangemerkt, de onderneming die eindverantwoordelijkheid draagt voor het vulproces.

Lees verder…

Transport chloor per spoor in strijd met wet- en regelgeving: Overweging omtrent uitleg voorschrift 1.9.5.1 NE van bijlage 2 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Gerechtshof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2680

De Verdachte heeft zich kort gezegd schuldig gemaakt aan twee overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, door zich niet te houden aan de controleplicht. De bepalingen neergelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen beogen de veiligheid te waarborgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen, in dit geval vervoer over het spoor. Als professionele vervoerder van gevaarlijke stoffen rust een grote verantwoordelijkheid op de Verdachte om met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften te handelen en erop toe te zien dat dit ook gebeurt door een ieder die bij de uitvoering van die werkzaamheden is betrokken. Dit heeft de Verdachte onvoldoende zorgvuldig gedaan. In het nadeel van de Verdachte weegt mee dat de overtredingen begaan zijn met betrekking tot goederen met een hoog gevarenpotentieel.

Lees verder…

CTGG: ‘Meer realiteitszin nodig bij nieuwe regels gevaarlijke stoffen’

Nieuwe regelgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen verdient een realistischere benadering. Dat vindt de CTGG, de branchevereniging voor verladers, vervoerders en opslag­bedrijven van gevaarlijke stoffen. Tevens zien ze dat de omgang met gevaarlijke stoffen steeds verder in de verdrukking komt. De belangenorganisatie schetst enkele knelpunten.

Lees verder…

ILT gaat in het najaar controleren op varend ontgassen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal in het najaar een toezichtsactie houden op het verbod op ontgassen in dichtbevolkte gebieden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder…

Mailverkeer tussen 1 van onze leden en ILenT – vervoer Lachgas door particulieren

Heeft u aanvullende vragen of wilt u informatie toevoegen aan uw vraag?

Beantwoord dan dit bericht.

Onderwerp

Weg – UN1070 / particulier vervoer
Reactie via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (24/07/2019 10:30 )

Geachte heer Schripsema,

 

Die 2 kg gaat u ook niet in de wet terug vinden. Deze is tot stand gekomen in overleg met het Openbaar Ministerie en wordt als grens gezien voor particulier vervoer. Vervoerd u dus meer dan 2 kg Lachgas dan wordt er geacht dat dit geen particulier vervoer meer is en derhalve kunt u dan geen gebruik meer maken van de algehele vrijstelling genoemd in 1.1.3.1 a) van het ADR.

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Meld- en Informatiecentrum
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
088 489 0000 (lokaal tarief)
 www.ilent.nl


Klant via CSS e-mail (R Schripsema) (23/07/2019 09:22 )

Hallo,
Dank. Dit was bekend. Echter, de 2kg grens bij lachgas kan ik nergens terugvinden.
Waar staat dit beschreven / is dit bepaald?
Met vriendelijke groet,

René Schripsema


—– Bericht beantwoorden —–
Van: “ILT”
Aan:
Onderwerp: UN1070 / particulier vervoer [Incident: 190721-000006]
Datum: di, jul. 23, 2019 09:01

Reactie via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (23/07/2019 09:01 )

Geachte heer Schripsema,

 

Ja, er zijn vrijstellingen, van het ADR, voor particulieren die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het gaat dan om gevaarlijke stoffen die zijn verpakt voor de detailhandel en bestemd voor eigen gebruik. In het geval van brandstoffen mag maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders van maximaal 60 liter worden meegenomen. Wel moeten er maatregelen worden getroffen om elke vorm van lekkage onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen.

 

Meer informatie vindt u in het ADR: 1.1.3.1a of op onze website.

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Meld- en Informatiecentrum
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
088 489 0000 (lokaal tarief)
 www.ilent.nl


Klant via webformulier (R Schripsema) (21/07/2019 14:42 )

Hallo,

In de media is regelmatig berichtgeving over de grens van 2 kilo Lachgas bij vervoer door particulieren.

Nu is mijn vraag waar deze grens beschreven staat. Kunt u mij hierover meer duidelijkheid verschaffen?

Met vriendelijke groet,

Referentienummer 190721-000006

·         Gemaakt op: 21/07/2019 14:42

·         Laatst bijgewerkt op: 24/07/2019 10:30

Nieuwe beleidsregel – gewijzigde checklist Veiligheidsadviseur ILenT

Checklist ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’

Met deze checklist kun je toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’  (Staatscourant 2014 nr. 27433).

Lees verder…

Duidelijkheid over vergunning opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Er komt een vergunningplicht voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen of zogenaamde CMR-stoffen waar in totaal meer dan 10.000 kilo aan gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen opgeslagen wordt. De basis van de vergunningplicht is niet langer een opslagvoorziening met een bepaalde capaciteit, maar de daadwerkelijke aanwezigheid van een hoeveelheid stoffen in een opslagvoorziening. Dat is het gevolg van de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht. De wijziging treedt op 1 juli in werking.

Lees verder…

Hyperlinks naar onlangs gewijzigde VBG/VLG/VSG

Bijgaand doe ik u de hyperlinks toekomen van de wijzigingen in het VBG/VLG/VSG als gevolg van de (in UN verband) vastgestelde tweejaarlijkse wijzigingen van het ADR/ADN/RID. Per 19 april is de Regeling hiertoe gepubliceerd in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17877.html

 

Hyperlinks naar de gewijzigde versies van het VBG/VLG/VSG:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adn

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/rid

De wijzigingen van de VLG/VBG/VSG en de regeling erkende instanties 2019 / Officiële publicatie

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/53324, tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en enkele andere wijzigingen

Lees verder…