Carbid

Carbid (Calcium Carbide) is een vaste stof waarbij, als het met water in contact komt, er een zeer brandbaar gas vrijkomt. Daarom is het vervoer van carbid aan strenge regels gebonden.

Lees verder…

Politie gaat automatische drones als verkenner inzetten

De politie en andere hulpdiensten kunnen binnenkort over een automatisch vliegende drone beschikken, die ontwikkeld is door Saxion Hogeschool. Deze drone vliegt heel snel naar een incident om beelden daarvan door te sturen, zodat beter is in te schatten hoeveel capaciteit benodigd is.

Lees verder…

UFI Code verplicht vanaf 1 januari 2021

Sinds dit jaar hebben we een nieuw element binnen de gevaarlijke stoffen informatiebronnen: de UFI Code (Unique Formula Identifier / Unieke Formule Identificatie). Deze uit 16 karakters bestaande code wordt in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt. Dit maakt het voor vergiftigingencentra makkelijker om de exacte inhoud van het product te identificeren.

Lees verder…

Jaarplan Inspectie SZW 2021 is verschenen

Jaarplan Inspectie SZW 2021 is verschenen. Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2021 wil uitvoeren. De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op het werk van de Inspectie SZW. Het jaarplan 2021 gaat dan ook niet alleen in op belangrijke bekende speerpunten op het terrein van gezond, veilig en eerlijk werk.

Lees verder…

Meldplicht incidenten gevaarlijke stoffen

16-11-2020 Bedrijven moeten incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ondernemingen blijken niet altijd goed op de hoogte van de regels hiervoor. Daarom heeft evofenedex de inspectiedienst gevraagd deze verplichting nader uit te leggen.

Lees verder…

Handhaving i.v.m. melden incidenten / vrijkomen product aan- afkoppelen

De ILT constateert dat zich met regelmaat incidenten voordoen waarbij bij het aan- en afkoppelen van laad- en losslangen product vrijkomt. Dit heeft er al toe geleid dat bemanningsleden, doordat zij zich door contact met gevaarlijke goederen onwel voelde, voor controle naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

(Wat heeft dit voor consequenties op langere termijn?) Dit is absoluut een ongewenste situatie.

Handhaving ivm melden incidenten vrijkomen product aan- afkoppelen

Nieuwe MO’s vervoer gevaarlijke stoffen

Een aantal landen heeft vanwege de ‘2e golf’ een nieuwe Multilaterale overeenkomst getekend om chauffeurscertificaten langer geldig te verklaren.
Nederland heeft hier vooralsnog niet mee ingestemd.

Lees verder…

Kabinet maakt werk van erkenning slachtoffers gevaarlijke stoffen

Mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen moeten op termijn in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten onder leiding van Ton Heerts. In reactie op het advies laat staatssecretaris Bas van ’t Wout vandaag aan de Tweede Kamer weten hier werk van te gaan maken.

Lees verder…

Checklist “Beleidsregel Veiligheidsadviseur”

Dit document bevat een checklist om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2014 nr. 27433. Dit gelet op de voorschriften gesteld in sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG.

Checklist+Beleidsregel+veiligheidsadviseur

Nederland geeft zijn visie over de aankomende Europese strategie over chemicaliën, de Chemicals Strategy for Sustainability

Download in pdf – inbreng NL

Download in pdf – bijlage 1

Lees verder…