ADR gevaarlijke goederen lijst – Stoffenjournaal.nl – LET OP; niet gratis

Deze link verwijst naar de lijst van alle gevaarlijke goederen van deel 3.2 van het ADR, maar dan gebruiksvriendelijk ontsloten:
Type een paar letters van een stofnaam, en zie direct alle ADR relevante eigenschappen, zoals:
-ADR klasse
-UN nummer
-ADR pictogram(men)
-etc.
http://www.stoffenjournaal.nl/adr-gevaarlijke-stoffen-lijst

Ook is de link stoffenjournaal.nl relevant voor veiligheidsadviseurs, omdat het een handigere wijze biedt om aan de journaalverplichting / registratie van gevaarlijke stoffen te voldoen van de PGS 15 en PGS 6.
Dit zijn enkele voordelen van stoffenjournaal.nl:
1. Altijd een actueel stoffenjournaal beschikbaar, zonder dat het eerst handmatig moet worden samengesteld. Inclusief alle wettelijke verplichte elementen.
2. Print moeiteloos etiketten die voldoen aan de CLP-verordening, inclusief gevarenpictogrammen, H en p zinnen etc.
3. Alle benodigde informatie voor het stoffenjournaal en de etiketten is direct beschikbaar na invoeren stofnaam, zoals juiste vervoersnaam, ADR-klasse, UN, wel/geen CMR, CLP etc. Hoeft niet meer handmatig opgezocht te worden.
Het voorraadbeheerssysteem is speciaal gemaakt voor de PGS 15 en de PGS 6, en waarborgt veiligheid en naleving van regelgeving door het geven van notificaties:
1. Bij combinaties van onverenigbare gevaarlijke stoffen.
2. Bij stoffen die gescheiden opgeslagen moeten worden.
3. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid per opslagvoorziening.