Arbeidsinspectie strenger voor bedrijven die gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Deze bedrijven krijgen in de regel meteen een boete en worden niet eerst nog gewaarschuwd.

Lees verder…