Beantwoording van de vraag wie als “vuller” in de zin van het ADR dient te worden aangemerkt.

Naar het oordeel van de economische politierechter moet als “vuller” worden aangemerkt, de onderneming die eindverantwoordelijkheid draagt voor het vulproces.

Lees verder…