Besluit routering gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2019 de verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019 heeft vastgesteld.

Lees verder…