Coronavirus: certificaten ADR, RID, ADN worden verlengd

Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend en gepubliceerd waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. evofenedex heeft hiertoe in een eerder stadium opgeroepen, zodat ADR-chauffeurs en veiligheidsadviseurs ook tijdens de coronacrisis hun werk kunnen blijven doen. Voor de modaliteiten spoor (RID) en binnenvaart (ADN) zijn vergelijkbare overeenkomsten gepubliceerd.

Lees verder…