CTGG onderschrijft Ecorys rapport over Basisnet

Partijen die samenwerken in het CTGG voor een veilig railtransport van gevaarlijke goederen benadrukken het belang van een integrale afweging van de ambities ten aanzien van het spoorgoederenvervoer als veilige en duurzame modaliteit, de binnenstedelijke woningbouwopgave en de uitdagingen rondom de noodzakelijke energietransitie. Voor het CTGG is het evident dat de Rijksoverheid daarin krachtig de regie neemt, met participatie van alle relevante departementen.

Evaluatie basisnet en toekomstvisie spoorvervoer GS

Documenten Ministerie