De 7e herziene uitgave van het Handboek Beproevingen en Criteria van de VN

De 7e herziene uitgave van het Handboek Beproevingen en Criteria van de VN (seventh revised edition of the UN Manual of Tests and Criteria) is in de Franse en Engelse taal gepubliceerd op de UN ECE website.

Lees verder…