Duidelijkheid over vergunning opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Er komt een vergunningplicht voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen of zogenaamde CMR-stoffen waar in totaal meer dan 10.000 kilo aan gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen opgeslagen wordt. De basis van de vergunningplicht is niet langer een opslagvoorziening met een bepaalde capaciteit, maar de daadwerkelijke aanwezigheid van een hoeveelheid stoffen in een opslagvoorziening. Dat is het gevolg van de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht. De wijziging treedt op 1 juli in werking.

Lees verder…