Er zijn 8 stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst substances of very high concern van de ECHA

Er zijn 8 stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst substances of very high concern van de ECHA.

Lees verder…