Factsheet: Carcinogenen zijn op veel manieren gevaarlijk

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid en levenskwaliteit van werknemers, het kan ook de arbeidsparticipatie en -productiviteit belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Naast het individuele leed veroorzaakt door kanker, is de impact op de gemeenschap ook groot. De kosten van blootstelling aan carcinogenen op het werk worden geschat op 2.4 miljard Euro per jaar. Als kosten van de gezondheidszorg en productiviteitsverlies hierbij meegerekend worden, komt dit uit op 4 tot 7 miljard Euro per jaar (RIVM, 2016).

Blootstelling-aan-carcinogenen-op-het-werk