Geen depositie van gevaarlijke stoffen door energiecentrale in Harlingen

De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale van Omrin in Harlingen hebben in 2021 geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt gehad. Uit het monitoringsonderzoek bleek dat er geen gevaarlijke stoffen uit de centrale zijn neergeslagen op de gewassen op landbouwpercelen. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen University & Research. 

Lees verder…