Handhaving i.v.m. melden incidenten / vrijkomen product aan- afkoppelen

De ILT constateert dat zich met regelmaat incidenten voordoen waarbij bij het aan- en afkoppelen van laad- en losslangen product vrijkomt. Dit heeft er al toe geleid dat bemanningsleden, doordat zij zich door contact met gevaarlijke goederen onwel voelde, voor controle naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

(Wat heeft dit voor consequenties op langere termijn?) Dit is absoluut een ongewenste situatie.

Handhaving ivm melden incidenten vrijkomen product aan- afkoppelen