Het land zit vol met PFAS en de meeste vervuilde plekken zijn in Brabant

De provincie Brabant onderzoekt bijna negenhonderd plekken die mogelijk vervuild zijn met PFAS. In heel Nederland gaat het vooralsnog om 1600 potentiële PFAS-locaties. Het betreft onder meer brandweerkazernes, defensieterreinen en voormalige fabriekscomplexen waar stukken grond vervuild zijn met giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Lees verder…