‘Industrie past jaarlijks miljoenen tonnen risicostoffen toe in producten’

Ondanks grote zorg over de risico’s worden enkele tientallen verdachte chemische stoffen binnen de EU nog steeds onbelemmerd toegepast in consumentenproducten. Lidstaten van de EU slagen er niet in om binnen een redelijke termijn beschermende maatregelen te nemen met het oog op de volksgezondheid.

Lees verder…