Inspectie-intensiteit bij Brzo-bedrijven maakt toezichthouders kwetsbaar

Brzo- of Seveso-bedrijven gelden als risicovol. Het zijn de bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun bedrijfsvoering. Nederland kent er circa 400. Deze categorie bedrijven heeft een flinke set verplichtingen voor de vormgeving van hun veiligheidsbeleid. Veiligheidsstudies, risicomatrices, stoffenlijsten, noodplannen en brandweerplannen. En alles beheersbaar gemaakt middels een Veiligheidsbeheersysteem (VBS).

Lees verder…