Inspectie SZW maakt jaarplan 2020 bekend

Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin is te vinden wat de Inspectie het komende jaar beschouwt als belangrijkste onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Een organisatiebreed doel is dat ten minste 50% van de bedrijven die in overtreding blijken te zijn na inspectie de regels gaat naleven.

Lees verder…