Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen

De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij drie controles van Defensielocaties verschillende overtredingen van wet- en regelgeving geconstateerd. Ook schrijft de inspectie in de drie rapporten over deze bezoeken dat Defensie niet heeft kunnen aantonen dat het werken met kankerverwekkende stoffen, waaronder chroom-6, strikt noodzakelijk is.

Lees verder…