Inspectie tikt makers navigatiesystemen op de vingers

De inspectie Leefomgeving en Transport heeft onlangs de makers van navigatiesystemen gemaand de software aan te passen die informatie geeft over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met deze systemen wordt de chauffeur geïnformeerd over de routes die zij wel en niet mogen volgen. Onderdeel daarvan zijn de verboden die gelden voor het vervoer door tunnels. Bij controles van wegverkeer is gebleken dat chauffeurs ten onrechte niet de officiële routes vervoer gevaarlijke stoffen wordt gewezen, maar door het navigatiesysteem via de bebouwde kom worden gestuurd. Dat is niet toegestaan en chauffeurs ontvangen hiervoor een boete.

De inspectie stelt dat navigatiesystemen met de optie ‘vervoer gevaarlijke stoffen’ momenteel in Nederland ongeschikt zijn, onder meer vanwege artikel 24 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Let dus op als dergelijke opties in een navigatiesysteem worden gebruikt, de chauffeur blijft namelijk wel zelf aansprakelijk. De inspectie geeft chauffeurs die door navigatiesystemen op het verkeerde been worden gezet in overweging de leverancier (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen.