Jaarverslag 2018 Inspectie SZW gevaarlijke stoffen: bij meer dan 80% van de bedrijven is 1 of meerdere overtredingen geconstateerd

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen. Het gaat daarbij om stoffen die kanker kunnen veroorzaken (carcinogeen), onze genen kunnen beschadigen (mutagene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van risico’s.

Lees verder…