Lijst met potentiële ZZS bijgewerkt mei 2021

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen   ) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Lees verder…