Maatregelen tegen overvullen: PGS 29 opslagtanks

Het overvullen van opslagtanks is een reëel risico bij tankopslag. Inspectie SZW controleert bij (niet-)Brzo-bedrijven of het in de PGS 29-richtlijn voorgeschreven maatregelenpakket in de praktijk wordt toegepast. Bekijk de inspectieresultaten uit de periode 2016-2018 in onderstaand rapport.

Lees verder…