Meerjarenplan ILT: meer inzet op aanpak van milieurisico’s

DEN HAAG – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijft scherpe keuzes maken binnen bestaande en nieuwe taken. Daarbij richt de inspectie zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in het nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP. Het MJP wordt vandaag – samen met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Lees verder…