Nieuwe ARIE-regeling, internetconsultatie

Het ministerie van SZW heeft onlangs de nieuwe ARIE-regeling in concept gepubliceerd. Die regelgeving kan impact hebben op bedrijven die niet onder het BRZO vallen, maar wel met hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het terrein hebben. Dat geldt in het bijzonder voor bepaalde bedrijven die stoffen (mede afhankelijke van tijdsduur) opslaan (waaronder bijv. PGS 15).  De grenzen die gesteld worden zijn soms erg laag en deze bedrijven moeten een VBS-systeem geïmplementeerd hebben. Alle BRZO-bedrijven vallen ook onder het voorstel maar voor wat betreft corrosieve stoffen is de ARIE zelfs strenger geworden dan het BRZO.
De nieuwe ARIE-regelgeving zal waarschijnlijk tegelijk met de Omgevingswet van kracht worden. Bestaande bedrijven krijgen een jaar de tijd om zich aan de nieuwe verplichtingen aan te passen.

ARIE-bedrijven krijgen straks met dezelfde verplichtingen te maken als BRZO bedrijven, zoals de verplichting om een VBS-systeem te hebben. Verder is van belang dat ook de sommatieregeling van kracht is (hierdoor vallen bedrijven sneller on deze regeling) en er ontstaat een verplichting voor het informeren van buurbedrijven (dit geldt ook voor BRZO-bedrijven).

Het ministerie is een internetconsultatie gestart: https://www.internetconsultatie.nl/waob

U kunt uw zorgen ook z.s.m. via VVA-bestuur kenbaar maken, zodat we die verder kunnen delen.

Zie ook bijlage voor info van de VNCI;

L-21-025 -internetconsultatie nieuwe ARIE-regelgeving – 28-6-2021