Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast ter implementatie van een Europese richtlijn ter bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

Lees verder…