Nieuwe handhavingsstrategie voor de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt vanaf 14 mei volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de daarin opgenomen interventiematrix. De LHS vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Lees verder…