Norit moet nog dit jaar aan uitstootnorm voldoen

Norit in Zaandam beraadt zich momenteel op een toepasbare techniek om de uitstoot van Naftaleen en enkele andere PAK’s binnen de perken te krijgen. De uitstoot van naftaleen ligt bij de producent van actieve kool rond de 1,3 mg per kubieke meter lucht, terwijl de norm 0,05 is.

Lees verder…