OOG wil meer duidelijkheid over geurmaatregelen Rompa

LICHTENVOORDE- De fractie van OOG wil van de wethouder weten hoe het staat met de strijd tegen de geuroverlast van Rompa. Ronald Willering merkt namens de partij op dat er veel aandacht is voor de opslag en het gebruik van de gevaarlijke stoffen maar dat er weinig wordt gezegd over de geuroverlast. “De buurt zal, met de genomen maatregelen over die stoffen, voorlopig niets opschieten met betrekking tot de geuroverlast. OOG wil dat er nu snel concrete maatregelen worden genomen om de geuroverlast voor de buurt tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Wat zijn nu concreet de maatregelen die Rompa bedrijfsmatig gaat nemen om de geuroverlast tot een minimum te beperken?”, zo vraagt Willering aan de wethouder.

Lees verder…