Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022 – Arbeidsinspectie

Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen (waaronder ook de radioactieve stoffen behoren). De gevaren lopen daarbij uiteen van acute gevaren tot gevaren die de gezondheid op de lange termijn aantasten. Jaarlijks sterven zo’n 3000 (ex)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het programma richt zich naast gevaarlijke stoffen op biologische agentia.

Lees verder…