RIVM maakt lijst met 1400 stoffen zonder Europese grenswaarde voor de gezondheid

De Bilt – Werknemers komen tijdens hun werk soms in aanraking met gevaarlijke stoffen. Het RIVM heeft een lijst samengesteld met daarop 1400 gevaarlijke stoffen waarvoor de Europese Commissie nog geen grenswaarde heeft vastgesteld. Europese grenswaarden zorgen voor veiligheid van werknemers en voor eenduidige regelgeving. Lidstaten zijn verplicht deze grenswaarde in te voeren. Het RIVM gaat op basis van deze lijst het ministerie van SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid) adviseren voor welke stoffen het raadzaam is Europese grenswaarden vast te stellen.