RIVM: nog steeds gevaarlijke stoffen in leefomgeving Tata Steel, geen effect maatregelen te zien

De concentraties schadelijke stoffen rond staalfabriek Tata Steel lagen ook in 2022 hoger dan elders in het land. Resultaat van maatregelen van Tata Steel om de uitstoot hiervan terug te dringen was in de regio nauwelijks terug te zien. De verhoogde concentraties lood en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) blijven een gezondheidsrisico vormen voor kinderen, zo concludeerde het RIVM dinsdag na nieuw onderzoek.

Lees verder…