RIVM werkt lijst potentieel ZZS bij

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Lees verder…