Samen zorgvuldig omgaan met infectieus afval

In het kielzog van de coronagolven ontstond er ook een tsunami aan ziekenhuisafval. Van normaal zo’n 30 ton naar meer dan 70 ton per dag. Kort voor de eerste golf, in februari 2020, rondde de ILT haar onderzoek af naar het vervoer van infectieus of zogenaamd specifiek ziekenhuisafval (SZA). Belangrijkste conclusie: sinds 2012 is er veel verbeterd. Vooral in het aantrekken van veiligheidsadviseurs en het volgen van opleidingen binnen de ziekenhuizen. Maar het verpakken van SZA kan nog beter. Zeker in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij het conserveren van overleden personen (thanatopraxie). Frank de Baas, inspecteur gevaarlijke stoffen bij de ILT: “Dat is vaak een kwestie van kennis en bewustwording. En daar kunnen wij bij helpen.”

Lees verder…