Samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweren

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.

Lees verder…