SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen per 5 januari j.l. van kracht voor EU

Vanaf 5 januari 2021 j.l. moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De nieuwe meldingsplicht is van toepassing op alle soorten voorwerpen die in de EU worden geproduceerd/geleverd.

Lees verder…